УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Кабінет пацієнта
Будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь
Телефони гарячих ліній
Урядова
1545
Міністерство охорони здоров'я
0-800-801-333
Тернопільська ОДА
097 828-75-27
Управління ОЗ Тернопільської ОДА
0352 52-10-71
0352 25-48-76
Новини
13:05, 21 січня 2019
Члени Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради розповсюджують брехню, якою залякують українців щодо спецоперації по імунізації проти кору.
12:15, 21 січня 2019
НСЗУ розпочинає відкритий конкурсний відбір позаштатних медичних експертів для забезпечення клінічної експертизи роботи НСЗУ з наступних медичних напрямків:
10:43, 21 січня 2019
«Почуй світ!» - під таким гаслом цього разу пройшла Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Завдяки зусиллям небайдужих, Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала новий прилад для діагнос..
всі новини

З нагоди Всеукраїнського тижня планування сімї та збереження репродуктивного здоров’я проведено круглий стіл та прес – конференцю

З нагоди проведення в Тернопільській області Всеукраїнського тижня планування сімї та збереження репродуктивного здоров’я проведено круглий стіл та  прес – конференцю експертів управління охорони здоров’я із засобами масової інформації.

 23 травня 2018 року в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» відбулася  прес – конференція  експертів управління охорони здоров’я із засобами масової інформації.

Прес – конференцію відкрила Скарлош Тетяна Ярославівна - заступник  начальника   управління охорони здоров’я. Вона передала вітання від начальника управління охорони здоров’я Богайчука Володимира Григоровича і побажала плідної співпраці. Тетяна Ярославівна зазначила, що основною метою Всеукраїнського тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я є привернення уваги урядових, громадських організацій, медичних працівників та населення до вирішення проблем планування сім'ї і репродуктивного здоров'я, а також до подолання негативних тенденцій демографічної ситуації в Україні. В рамках проведення тижня в ЛПЗ області проведено низку інформаційно - просвітницьких та профілактичних заходів (прес- конференції, круглі столи, лекції, бесіди, виступи спеціалістів у засобах масової інформації, просвітницькі акції з питань відповідального батьківства та підтримки сімї,профілактики захворювань репродуктивної системи, здорового способу життя , планування сімї та безпечного материнства ), провідними фахівцями даного напрямку, органами місцевої влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Репродуктивне здоров'я

Репродуктивне здоров'я (РЗ) - це можливість зачати, виносити і народити здорову дитину. Його збереження - завдання і жінки, і чоловіка. Кожна вагітність повинна бути бажаною, а батьки майбутньої дитини - здоровими.

Репродуктивні права:

Поняття «репродуктивне здоров'я» і «репродуктивні права» нерозривно пов'язані, оскільки право на репродуктивний вибір – це визнання права людини приймати вільні і самостійні рішення про своє репродуктивне здоров'я, в тому числі народження дітей, час та проміжки між їх народженням, в т.ч. право приймати рішення щодо дітонародження без дискримінації, погроз і насильства, а також визнання права на отримання відповідної інформації. Право на репродуктивний вибір, планування сім'ї, охорону репродуктивного та сексуального здоров'я відноситься до основних прав людини.

Репродуктивні права включають в себе невід'ємні права і свободи людини, які вже визнані в національних законодавствах, в міжнародних документах з прав людини та інших загальноприйнятих документах. Вперше офіційно про репродуктивні права було заявлено на Міжнародній конференції з народонаселення і розвитку (МКНР), що відбулася в 1994 р. в Каїрі.

Програма дій Каїрської конференції визначає репродуктивні права як частину основних прав людини. Репродуктивні права визнані законодавствами багатьох країн, у тому числі Міжнародною конвенцією про громадянські і політичні права, Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Європейською конвенцією про права людини.Основи репродуктивного здоров'я жінки закладаються ще в ранньому віці, та залежать від генетичних особливостей, наявності патології різних органів і систем організму, дії факторів зовнішнього середовища тощо. Ранній початок статевого життя, захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), в т.ч. ВІЛ / СНІД, незапланована вагітність, аборти є основними проблемами репродуктивної сфери. Стан репродуктивного здоров'я багато в чому визначається способом життя людини, відповідальним ставленням до власного здоров'я, а також рівнем її інформованості з питань репродуктивного здоров'я, можливостей його збереження та реалізації репродуктивних  прав.Згідно показників репродуктивного здоров’я Тернопільська область займає в Україні провідні місця завдяки наполегливій праці фахівців. Понад 60% найскладніших пологів у жінок з екстрагенітальної патологією та ускладненою вагітністю проходять на 3 рівні медичної допомоги в реконструйованому на сучасному рівні Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина».

 Федченко Олексій Олексійович - головний експерт управління охорони здоров’я за напрямком «акушерство і гінекологія» доповів про стан репродуктивного здоров’я населення в  Тернопільській області. Для визначення зазначених проблем функціонують мережі служб планування сім’ї, тому що надзвичайно важлива    профілактика планування сім’ї для народження здорового потомства. Завдяки заходам десятирічного впровадження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації», яка закінчилась в 2015 році та внеску проектів міжнародної технічної допомоги, що працювали в цей період, вдалось покращити ситуацію в сфері репродуктивного здоров’я, особливо щодо створення умов безпечного материнства.   Низький рівень народжуваності та високий рівень загальної смертності населення підносять проблему репродуктивного здоров’я і тривалості життя до рангу загально національних. Охорону репродуктивного здоров’я визначено ВООЗ на глобальному рівні, як пріоритетну галузь у відповідності до Резолюції Всесвітньої Асамблеї ООН з охорони здоров’я від 1995 р. Забезпечення репродуктивних прав людини закріплено також нормативними актами Європейського Союзу: Міжнародною конвенцією про громадянські і політичні права, Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Європейською конвенцією про права людини.

Нині основними проблемними питаннями репродуктивного здоров’я в Україні, зокрема, є: висока материнська та малюкова смертність, високий рівень абортів, невиношування вагітності, ускладнення вагітності та пологів, значна поширеність жіночого та чоловічого безпліддя й інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД, онкологічна захворюваність.

Проект Концепції нової Державної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 2017−2021 рр.», метою якої є комплексне вирішення більшості нагальних проблем у сфері охорони репродуктивного здоров’я населення та планування сім’ї відповідно до заходів, передбачених Європейським планом дій ВООЗ з посилення охорони сексуального, репродуктивного здоров’я та прав людини.

Без здорових нащадків країна не має майбутнього. Тому продовження Державної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017−2021 рр. є конче необхідним, особливо у нинішніх українських реаліях. Державна програма має бути комплексною і не лише базуватися на суто медичних аспектах, а й враховувати питання культури здоров’я, дитячої захворюваності, поширеності венеричних та інфекційних хвороб, психологічні проблеми в нестабільній родині, економічні аспекти тощо.

Сьогодні надзвичайно турбує відсутність зв’язку первинної ланки надання медичної допомоги з наступними рівнями в питаннях збереження репродуктивного здоров’я.

Особливу увагу ми звертаємо на права людини. Якщо людина не має права на забезпечення гідним обстеженням, інформацією, доступністю медичних послуг, вона не буде нормально відтворюватися й мати гідний рівень життя.

Співпраця з Комітетом з питань охорони здоров’я Верховної Ради України має тривати й надалі. Адже в Україні не лише має здійснюватися адаптація чужих постанов, а й повинні ухвалюватися свої закони щодо репродуктивного здоров’я. Тож тут ми чекаємо на законодавчі ініціативи комітету.

Питання національної стратегії Програми репродуктивного здоров’я нації мають бути інтегровані до усіх державних програм країни, має бути забезпечений міжсекторальний підхід.

У державній програмі, виконання якої ми обговорюємо, із 13 чітко прописаних пріоритетів три стосуються медичної освіти: підвищення рівня професійної підготовки фахівців медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я, включення до навчальних програм перед- та після дипломної підготовки питань репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, підготовка сімейних лікарів з питань репродуктивного здоров’я.

У вітчизняних нормативних документах постійно фігурують два терміни: доступність і якість медичної допомоги, забезпечити які можуть лише освічені, професійні фахівці. Це стосується й репродуктивного здоров’я. Підготовка медичних працівників з питань репродуктивного здоров’я проходить певні етапи: переддипломна, післядипломна освіта, безперервний професійний розвиток. Саме на етапі післядипломної освіти формується лікар-фахівець.

Усе, чого ми змогли досягти завдяки програмі, що функціонувала до 2015 р., - це добре, але невирішених проблем залишати не можна. Їх розв’язання має базуватися на системному комплексному підході, а це під силу лише наступній державній програмі.

В умовах зниження популяції в Європі, й Україні, зокрема надзвичайно важливою є фізична можливість народження здорової дитини, зростає цінність кожного малюка для формування людського та трудового потенціалу країни.

Нині у репродуктивний вік вступають жінки 90-х років народження, коли стрімко скорочувалася чисельність народжуваності. Тому найближчі 15 років не можна розраховувати на те, що потенційна чисельність матерів буде зростати, тобто немає підстав розраховувати, що збільшиться коефіцієнт народжуваності. Тож ситуація видається складною. До цього додаються стрімкі й невідворотні процеси «старіння» материнства. В європейських країнах підвищується середній вік матері при народженні дитини. В Україні середній вік жінки при народженні першої дитини становить 27,6 років — це поки що один з найнижчих показників у Європі.

              

 Детально про організацію служби планування сімї та збереження репродуктивного здоров’я в області висвітлив Кашуба Павло Володимирович – експерт    репродуктолог управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Він наголосив, що 1 червня 2017 року минуло 20 років діяльності служб планування сімї в Україні. Діяльність служби планування сім’ї здійснюється у відповідності до вимог спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 29.11.2013 року № 1030/102 „Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”.

Служба планування сім’ї області представлена:

ІІІ рівень надання медичної допомоги по плануванню сім’ї представлений консультативною жіночою консультацією з центром планування сім’ї ТОКПЦ «Мати і дитина».

ІІ рівень надання медичної допомоги по плануванню сім’ї представлений кабінетом планування сім’ї комунального некомерційного підприємства „Тернопільська комунальна міська лікарня № 2”, 17 кабінетами планування сім’ї ЦРКЛ та 5 кабінетами планування сім’ї РКЛ.

І рівень надання медичної допомоги по плануванню сім’ї представлений кутками планування сім’ї міських поліклінік, дільничних лікарень, Центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів. В області створений реєстр жінок з важкими екстрагенітальними захворюваннями внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю. В реєстрі станом на 01.04.2018 року знаходиться 4252 жінки. Дана група забезпечена сучасними контрацептивами на 93,46 %. ( І квартал 2017 року в реєстрі було 4100 жінок, охоплення сучасними контрацептивами на 92,93 % ).

Створений реєстр багатодітних матерів. Станом на 01.04.2018 року в реєстрі перебуває 10014 матерів. Охоплення даної групи сучасною контрацепцією складає 87,11 %. ( І квартал 2017 року перебувало 9902, охоплення - 87,28 % ).

В процесі створення реєстр безплідних пар відповідно до вимог наказу МОЗ України від 29.11.2013 р. № 1030/102 „Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”.

На обліку з приводу безпліддя перебувало станом на 01.04.2018 року 1454 подружні пари. За І квартал 2018 року на облік взято 117, знято з обліку з приводу вагітності 135. ( за аналогічний період 2017 року – 1471, взято – 122, знято – 87 ).

В І кварталі 2018 року в Прикарпатський центр репродукції людини направлено 3 жінки з абсолютним трубним безпліддям для проведення екстракорпорального запліднення за бюджетні кошти.

Прикро відмітити, що з року в рік в області зменшується кількість жінок фертильного віку, а саме:

- 01.01.2010 року – 280368;

- 01.01.2011 року – 275768;

- 01.01.2012 року – 275349;

- 01.01.2013 року – 271848;

- 01.01.2014 року – 271680;

- 01.01.2015 року – 270178;

- 01.01.2016 року – 266114;

- 01.01.2017 року – 262123;

- 01.01.2018 року – 259589;

- 01.04.2018 року – 254552.

Зменшення кількості жінок фертильного віку призвело до зменшення кількості пологів:

- 2012 рік – 12168;

- 2013 рік – 11756;

- 2014 рік – 11590;

- 2015 рік – 10570;

- 2016 рік –  9869;

- 2017 рік –  9169;

- І квартал 2018 року – 2075.

Службою планування сім’ї проводиться відповідна робота стосовно зменшення кількості абортів:

- 2012 рік – 2120;

- 2013 рік – 1909;

- 2014 рік – 1657;

- 2015 рік – 1283;

- 2016 рік – 1197;

- 2017 рік – 1000;

- І квартал 2018 року – 287.

Одним із основних завдань служби планування сім’ї – формування у населення засад здорового способу життя в тому числі безпечної статевої поведінки, з цією метою проводилась робота, а саме:

- проведено 478 лекцій;

- індивідуальних бесід – 80304;

- 6 виступів на ТТВ, ТV-5 та In-TB;

- 24 виступів на радіо;

- надруковано 45 статей в періодичній пресі.

 

  Куценко Віктор Васильович - головний лікар ТОКПЦ «Мати і дитина», розповів  про роботу Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина». Завдяки впровадженню сучасних перинатальних технологій, які базуються на найкращих світових практиках, а саме: створення індивідуальних /сімейних пологових залів, палат для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка, нових підходів до первинної реанімації (стабілізації стану, дихальної підтримки у новонароджених), та реорганізації акушерських та неонатологічних відділень, вдалося знизити рівень малюкової смертності. Понад 60% найскладніших пологів у жінок з екстрагенітальної патологією та ускладненою вагітністю проходять на 3 рівні медичної допомоги в реконструйованому на сучасному рівні Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина».У перинатальному центрі концентруються жінки з ускладненим перебігом вагітності, з екстрагенітальною патологією, передчасними пологами та інші пацієнти з високим перинатальним ризиком. Остання роки характеризуються зростанням акушерської патології, передчасних пологів не тільки в Тернопільській області, але й по всій Україні. Тому вимогою часу було відкриття в структурі перинатального центру нових відділень: екстрагенітальної патології вагітних та інтенсивної терапії новонароджених. Пацієнтками відділення екстрагенітальної патології є вагітні жінки зі складними захворюваннями серця, нирок, легень, крові, нервової та ендокринної систем.Ці стани можуть бути причиною передчасних пологів або дострокового розродження. З 2012 року в рамках національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства » В ТОПЦ розпочато реконструкцію, але на даний момент вона ще не завершена. В оновлених умовах працюють пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами, , акушерське пологове відділення спільного перебування матері та дитини, відділення новонароджених, консультативна жіноча поліклініка з центром планування сімї, господарські служби.

 Про  профілактику невиношування немовлят доповіла Маланчук Лариса Михайлівна, доктор  медичних наук,професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №1 ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. Проблема є дуже важливою, адже 35% новонароджених дітей народжуються передчасно. Так звані «поспішайки » є пацієнтами відділу інтенсивної терапії новонароджених. Діти перебувають у відділі до того часу, поки зможуть самостійно дихати, обходитись без додаткової подачі кисню, набирають вагу. І тоді настає радісний час для батьків та всього медичного персоналу – разом з мамою малюка переводять до обласної дитячої клінічної для подальшого виходжування.

 Геряк Світлана Михайлівна,доктор  медичних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №2 ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського розповіла про профілактику підліткової вагітності, наголосила на тому, що вагітність і пологи у підлітка дівчинки найчастіше ускладнені,що становить загрозу для здоровя і життя матері і дитини, а також спричинює ряд соціальних і адаптаційних проблем у сімї. Тому потрібно звернути увагу на просвітницьку роботу серед молоду, спрямовану на профілактику підліткової вагітності.          

 Про удосконалення організації надання медичної допомоги підліткам та молоді на засадах дружнього підходу «Клініки ДМ » в м. Тернополі та області доповіла

 Поворозник Світлана Михайлівна – експерт управління охорони здоров’я  облдержадміністрації

  за напрямком « підлітковий терапевт», координатор мережі кабінетів           координатор мережі кабінетів «Клініки дружньої до молоді» ТОКДЛ.

Застосування сучасних методик збереження психоемоційного здоров’я

  жінок (Арт-терапія, піскова терапія, психологічні рольові ігри, метафоричні асоціативні карти МАК) – розповіла Тимчак Алла Михайлівна – психолог ТОПЦ   «Мати і дитина».

Як здійснюється підготовка молоді до  батьківства і про роботу школи відповідального батьківства та материнства в МБФ «Дар життя» розповіла Андрунців Олександра Богданівна – лікар консультант .

Про нові методи проведення санітарно - освітньої роботи серед населення Тернопільської     області з питань    збереження репродуктивного здоров’я розповіла Гричук Ірина Василівна – лікар методист КУТОР «Центр здоров’я».


Читайте також